Soita meille: (09) 536 544
Tule myymälään ark. 10-18, la-su. Suljettu

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Top Shot Oy (Y-tunnus: 2628405-6)
Malmin kauppatie 18
00700 Helsinki

Tietosuojasta ja
henkilötietojen käsittelystä saat lisätietoja:

tietosuoja@topshot.fi

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Olemme poistaneet käytöstä Google analytics ja tag manager seurantatagit 18.1.2023

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot
  • Tunnistamistiedot, kuten nimi
  • Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä
  • Passitiedot tai vastaavat Tullin vaatimat tiedot tilattaessa tuotteita tai palveluita verottomana Suomen ulkopuolelta
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Maksutiedot,
   mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot

  Palvelujen
  käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot

  • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
  • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
  • Tuotearvostelut
  • Verkkokaupan
   käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
  • Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja
   tunnisteet

Tietojen
pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme
saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi
luottopalvelujen tarjoajalta.

Mihin
henkilötietojani käytetään?

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Top Shot Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Tilastollisiin tarkoituksiin
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Top Shot Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki sähköisesti kerätyt henkilötiedot sijaitsevat salasanasuojatuilla palvelimilla, joihin on pääsy vain oikeutetuilla henkilöillä. Top Shot Oy:n asiakastiedot säilytetään palvelimilla, Suomessa tai EU:ssa. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain Top Shot Oy:n omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Top Shot Oy:n järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei

Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme

Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada itseäsi koskevat henkilötiedot
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaamme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta pystymme todentamaan henkilöllisyytesi. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus, ilmoitamme sinulle asiasta.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaan:

tietosuoja@topshot.fi

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Luottohakemuksessa ja Avarda maksupalvelua käytettäessä tietoja siirretään TF Bank AB:lle. TF Bank / Avarda tietosuojalausekkeen näet Avarda sivulta.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa analyysi- ja personointitarkoituksissa. Voimme luovuttaa ostokäyttäytymis- ja selaustietoja kumppaneille, jotta voimme tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analyysi- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonyymiä aina mahdollisuuksien mukaan.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Käytetäänkö kaupan sivuillla evästeitä ja mitä ne ovat?

Top Shot Oy:n sivulla www.topshot.fi käytetään evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Käytämme evästeitä asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Sivustolla käynti asettaa evästeet uudelleen selaimen sen salliessa.

Google seurantatagit on poistettu käytöstä 18.1.2023 Hyödynnämme myös muita tekniikoita, kuten kuvapistetunnisteita (mm. Google Analytics) ja jäljitteitä. Nämä tekniikat auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet asiakkaitamme kiinnostavat ja mitkä toiminnot ja palvelut ovat asiakkaillemme hyödyllisimpiä.

Analyysiin käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

Seloste tallentavan kameravalvontajärjestelmän käsittelytoimista

Tallentavan kameravalvonnan tarkoituksena on:

 • henkilöstön ja vierailijoiden turvallisuuden varmistaminen Top Shot:n tiloissa
 • omaisuuden suojaaminen ja omaisuuteen kohdistuvien rikosten ennaltaehkäisy ja selvittäminen
 • työturvallisuuteen liittyvien uhkien ennaltaehkäisy ja selvittäminen
 • tuotantoprosessin asianmukaisen toiminnan varmistaminen

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Top Shot tallentavan kameravalvonnan piiriin kuuluu myymälätiloissa syntynyt tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama kuva-aineisto. Rekisteröityjen ryhmään voivat kuulua rekisterinpitäjän työntekijät (vakituiset ja tilapäiset) sekä yritys- ja yksityisasiakkaat.

Henkilötietojen luovutus

Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille tai muulle asiaa hoitavalle viranomaiselle. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Yleinen kuvaus artikla 32 1 kohdassa tarkoitetuista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Top Shot Oy ylläpitää korkeaa turvallisuustasoa henkilötietojen käsittelyssä ja suojaa asianmukaisin teknisin ja organisatorisin turvallisuustoimenpitein henkilötietoja muuttamiselta, levittämiseltä ja hävittämiseltä ja pyrkii estämään luvattoman pääsyn tietoihin. Muun muassa tietojen arkaluontoisuudesta ja laajuudesta sekä niihin liittyvistä riskeistä riippuen Top Shot ryhtyy tarvittaviin teknisiin toimenpiteisiin käsiteltävien henkilötietojen suojaamiseksi. Turvallisuussyistä Top Shot ei voi antaa tarkkoja tietoja toimenpiteistä.